• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Permisjon fra skolen

Informasjon

Hvis du skal søke om permisjon fra skolen i tre til ti dager, må du sende inn dette skjemaet.

For permisjoner i inntil to dager, søker du direkte til kontaktlæreren via skolens administrasjonssystem VISMA.

Hvis barnet skal være borte fra skolen i mer enn ti dager, må du melde barnet ut av skolen. Skolen kan ikke innvilge permisjon for mer enn ti dager.

Søknadsfrist
Du må sende inn søknaden minst to uker før permisjonsperioden du søker om.

Dette trenger du for å fylle ut skjemaet:
For å slippe og lete opp opplysninger underveis i utfyllingen bør du ha følgende klart på forhånd:

  • barnets fødselsnummer
  • navn på kontaktlærer
  • tidsrom for permisjon
  • tidsrom for ev. tidligere permisjoner i dette skoleåret

Behandling av søknaden
Det er rektor ved skolen som behandler søknader om permisjon. En avgjørelse om en elev skal få permisjon eller ikke, er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det betyr blant annet at avgjørelsen skal begrunnes, og at du kan klage på den. Hvis du får avslag på hele eller deler av permisjonssøknaden, skal det begrunnes med hvorfor fraværet enten ikke ansees som forsvarlig, eller hvorfor søknaden ikke kan innvilges selv om det anses som forsvarlig.

Hjelp
Lukk

Utfylling og bruk

1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.

2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.

3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved åvvelge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

*Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet, kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader