• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Permisjonssøknad

Informasjon

Permisjon er rett til fri fra arbeidet i en begrenset periode.

Under permisjonen består arbeidsforholdet ditt, men du har ikke arbeidsplikt i permisjonstiden. Når permisjonen er slutt, er det forutsatt at arbeidet gjenopptas dersom ikke permisjonen blir utvidet.

Regler om ulike typer permisjoner finner du i lover og tariffavtaler, men Indre Fosen har også utarbeidet et eget permisjonsreglement som du finner i Kvalitetssystemet. Permisjonen kan være lønnet, helt eller delvis, eller ulønnet.

Om du har dokumentasjon som viser nødvendigheten av permisjon så må dette legges ved søknaden.

OBS!
Denne søknaden skal IKKE brukes ved velferdspermisjoner, som for eksempel:
- Tilvenning barnehage/ første skoledag
- Flytting
- Inngåelse av ekteskap
- Husbygging
- Dødsfall i nær familie
- Konfirmasjon for egne barn
- Egen behandling hos lege- tannlege – fysioterapeut
- Følge barn til lege- eller tannlegespesialist
- Innkallelse til politiet
- Lesedager før eksamen

Hjelp
Lukk

Utfylling og bruk

1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.

2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.

3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved åvvelge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

*Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet, kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader