• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Taushetserklæring

Skjemautfylling

Taushetserklæring - frivillige

Taushetserklæring

Innsender
/
/

Frivilligsentralene pålegger de frivillige  taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13.

Som frivillig medarbeider er jeg forpliktet til å bevare full taushet om det jeg i forbindelse med mitt frivillige engasjement får kjennskap til om personlige forhold hos brukerne.

Taushetsplikten gjelder opplysninger knyttet til brukerne og tjenestene som utføres.

Uten hinder av taushetsplikten kan opplysninger gis til nødetater (politi, brannvesen og ambulansepersonell) når dette er nødvendig for å forebygge vesentlig fare for liv og helse. Tilsvarende kan opplysninger gis til barnevernstjenesten dersom rusmisbruk kan påføre fosteret skade eller barn blir mishandlet eller utsatt for alvorlig omsorgssvikt.

Unntak fra taushetsplikten skal skje i samråd med daglig leder og i dialog med den eller de deltakerne det gjelder.

Taushetsplikten gjelder også etter at engasjementet (det frivillige arbeidet) er avsluttet.

Brudd på taushetsplikten kan medføre bot eller fengsel på inntil 1 år etter straffelovens § 209

Erklæring
Hjelp
Lukk

Utfylling og bruk

1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.

2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.

3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved åvvelge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

*Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet, kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader