• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Taushetserklæring

Dette skjemaet skal brukes av deg som ikke har signert taushetserklæring tidligere, og som ikke har arbeidsavtale men jobber i kommunen som f.eks. innleid konsulent, elev på jobbskygging osv.

Ved å sende inn dette skjemaet, samtykker du i taushetserklæringen.Jeg,med fødselsnummer , forstår at jeg i mitt arbeide i Indre Fosen kommune vil kunne få tilgang til informasjon som ikke må bli kjent for uvedkommende.

Jeg er forpliktet til å gjøre meg kjent med bestemmelser om:

- taushetsplikt i forvaltningsloven av 17. februar 1967 § 13. For ansatte i helse- omsorg- og barneverntjenesten gjelder i tillegg utvidet taushetsplikt etter hhv helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1 og barnevernloven § 6-7.
For helsepersonell gjelder i tillegg helsepersonelloven §§ 21 – 29b.

- overordnede rutiner og reglement for informasjonssikkerhet i Indre Fosen kommune.

- aktuelle særlovsbestemmelser som vedrører taushetsplikt.

Jeg forplikter meg til:

- å vise aktsomhet i behandlingen av alle oppgaver jeg utfører for Indre Fosen kommune.

- å følge de til enhver tid gjeldende lover, instrukser og sikkerhetsbestemmelser.

- å rapportere forhold som har eller antas å ha sikkerhetsmessig betydning til nærmeste overordnede.

- ikke å gi informasjon om Indre Fosen kommune som ikke er offentlig tilgjengelig til personer utenfor Indre Fosen kommune eller til massemedia.


Jeg er klar over at brudd på denne taushetsplikten kan få konsekvenser for mitt ansettelsesforhold i Indre Fosen kommune jfr. Straffeloven av 22 mai 1902, nr 10, §121, og at taushetsplikten også gjelder etter at jeg har sluttet i Indre Fosen kommune.

Hjelp
Lukk

Utfylling og bruk

1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.

2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.

3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved åvvelge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

*Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet, kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader