• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om beregning av lønnsansiennitet

Informasjon

Ansiennitet
Lønnsansiennitet

Fastsetting/beregning av lønnsansiennitet betyr at vi fastsetter årslønnen din ut fra din tidligere arbeidserfaring (må dokumenteres). Dette gjør vi ut fra regler i Hovedtariffavtalen. Hovedreglene er:

 • Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år. Ansiennitetsdatoen fastsettes til den 1. i tilsettingsmåneden på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet.
 • Det gis ikke lønnsansiennitet etter flere bestemmelser for samme tidsrom.
 • Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 år (dokumenteres med fødselsattest/dåpsattest)
 • Fagarbeider med avlagt fagprøve får verdiskapningsdelen av læretiden medregnet
 • Verneplikt godskrives i lønnsansienniteten
 • Ved tilsetting i stillinger uten krav om utdanning godskrives all offentlig og privat (inkl. inntil 6 år arbeid i hjemmet) tjeneste.
 • Ved tilsetting i annen stilling godskrives all offentlig tjeneste. Privat tjeneste godskrives dersom den har betydning for stillingen.

Vi beregner lønnsansienniteten din ut fra det du har dokumentert. Det er derfor viktig at du, før du går videre, har vitnemål og attester klare, slik at du kan laste opp disse som vedlegg.

En fullgod attest/tjenestebevis skal inneholde:

 • tiltredelse og sluttdato
 • stillingsprosent og stillingstype
 • for ekstrahjelp/tilkallingsvikarer må timeantallet i tillegg være spesifisert

Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet gjelder fra den dato søknaden er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Hjelp
Lukk

Utfylling og bruk

1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.

2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.

3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved åvvelge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

*Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet, kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader