• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Barnehage: Egenvurderingsskjema

Informasjon

Dette egenvurderingsskjemaet er utarbeidet av barnehagemyndighetene i Fosenregionen. Formålet med skjemaet er å tilby et verktøy for barnehageeiernes kvalitets- og risikovurderinger i henhold til utvalgte paragrafer i barnehageloven.
Egenvurderingsskjemaet ivaretar barnehageloven §1-4, §7-9, §25-33, §37, §41-46 og §50-51, samt forskrifter knyttet til disse (f.eks. Rammeplan for barnehagen).

For kommunale barnehager gjelder følgende:
De kommunale barnehageeierne på Fosen vil benytte egenvurderingsskjemaet som en del av internkontrollen etter barnehageloven §9. I tillegg sendes de utfylte skjemaene til barnehagemyndighet i kommunen, som vil benytte informasjonen i skjemaene i risikovurderinger knyttet til tilsyn etter §2 i Forskrift om overgangsregler til barnehageloven – tilsyn, veiledning, reaksjoner mv.

For private barnehager gjelder følgende:
Det er frivillig om skjemaet fylles ut og sendes inn. I tilfelle skjemaet sendes kommunens barnehagemyndighet, vil informasjonen bli brukt i risikovurderinger knyttet til tilsyn etter §2 i Forskrift om overgangsregler til barnehageloven – tilsyn, veiledning, reaksjoner mv.

Egenvurderingsskjemaet skal fylles ut av styrer i samarbeid med egen ledergruppe. Før innsending skal skjemaet godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg.

Årlig frist for innsending er 15. desember. 
Hjelp
Lukk

Utfylling og bruk

1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.

2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.

3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved åvvelge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

*Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet, kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader