• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Egenerklæring for kartlegging og vurdering av arbeidsmiljø ved hjemmekontor

Informasjon

For ansatte som benytter seg av fast ordning til å arbeide hjemmefra skal arbeidsgiver, så langt det er praktisk mulig, forsikre seg om at arbeidsforholdene på arbeidsplassen hjemme er forsvarlige. Dette gjelder blant annet at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke medfører uheldige fysiske belastninger (jf. Forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem). Etter som arbeidsgiver verken plikter eller bør inspisere ansattes private hjem plikter ansatte å medvirke til både kartlegging, vurdering og tilrettelegging av hjemmearbeidsplassen.

Ved behov bidrar arbeidsgiver gjennom utlån og/eller refusjon til å dekke nødvendig utstyr til hjemmearbeidsplassen etter avtale mellom den enkelte ansatte og nærmeste leder.

Arbeidsgiver og ansatte skal i fellesskap ivareta også det psykososiale arbeidsmiljøet ved hjemmekontor.

Vi ber deg fylle ut skjemaet «Egenerklæring for kartlegging og vurdering av arbeidsmiljø ved hjemmekontor». Eventuelle avvik knyttet til utstyr/omstendigheter er ansatte som utgangspunkt selv ansvarlig for å utbedre og melde fra om til nærmeste leder.

Hvis det oppstår endringer av betydning for arbeidsmiljøet på hjemmearbeidsplassen, skal den ansatte snarest melde fra om dette til nærmeste leder.

Hjelp
Lukk

Utfylling og bruk

1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.

2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.

3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved åvvelge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

*Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet, kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader